DZIAŁ OUTSOURCINGU IT

Outsourcing polega na korzystaniu z zewnętrznych źródeł do realizacji procesów niezbędnych do działania przedsiębiorstwa. Jednym z obszarów w którym szeroko wykorzystuje się outsourcing jest informatyka bez której prawidłowe funkcjonowanie nawet najmniejszej firmy w dzisiejszych czasach byłoby niemożliwe. Outsourcing IT jest najbardziej korzystną formą zarządzania infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa ze względu na:

 1. Obniżenie Kosztów – koszty związane z utrzymaniem jednego bądź kilku informatyków są dużo wyższe niż te które ponoszone w związku z outsourcingiem. Płacą Państwo tylko za wykonaną usługę.
 2. Jakość usług – powierzenie infrastruktury informatycznej firmie outsourcingowej IT wiąże się z dostępem do najwyższej klasy specjalistów w danej dziedzinie. Jeden informatyk nie byłby w stanie dbać o infrastrukturę sieciową, serwisować sprzęt, tworzyć zaawansowane graficznie strony internetowe, czy pisać programy. Korzystając z usług naszej firmy mają Państwo takie możliwości.
 3. Elastyczność i kontrola kosztów – w przypadku outsourcingu firmy łączy umowa, gdzie z góry Państwo znają koszt obsługi i są w stanie w przybliżeniu określić miesięczne koszty związane z taką obsługą. Daje to możliwość zaplanowania budżetu przynajmniej w jednym z obszarów wydatków.
Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my
--
Henry Ford, 1923


Firma Semicom w ramach umowy outsourcingowej oferuje Państwu następujące towary
i usługi:

 1. Sprzęt komputery najwyższej jakości po atrakcyjnych cenach
 2. Help Desk, wsparcie techniczne i merytoryczne użytkowników
 3. Zapewnienie bezpieczeństwa aplikacji, baz danych i systemów IT
 4. Backup – ochrona danych przed utratą
 5. Bieżąca konfiguracja i konserwacja sprzętu komputerowego oraz sieciowego
 6. Serwis drukarek i stacji roboczych
 7. Dostarczanie, instalacja, administrowanie i aktualizacja oprogramowania
 8. Zarządzanie i administrowanie serwerami